Vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik

Het eerste vaccin tegen het blauwtongvirus is versneld goedgekeurd voor gebruik. Het gaat om een 'besluit tot toestemming voor gebruik' van het vaccin Syvazul BTV 3 van fabrikant Laboratorias Syva. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het besluit afgegeven na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) en de Commissie toelating diergeneesmiddelen (Ctd). 

Bij een besluit tot toestemming voor gebruik wordt de data beoordeeld op de meeste kritische punten van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Op deze manier kan het vaccin zo snel mogelijk beschikbaar komen. Een besluit zoals deze kan alleen worden genomen in noodsituaties.  

Beoordeling  

Het vaccin is beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Hiervoor is onder andere gekeken naar een laboratoriumonderzoek met het vaccin in schapen, specifiek gericht op het blauwtongvirus serotype 3. Het virus dat in Nederland de problemen veroorzaakt.  

Voor de beoordeling van de werkzaamheid in runderen en de veiligheid van het vaccin is gekeken naar de gegevens van een vergelijkbaar blauwtongvaccin van fabrikant Syva. Dit vaccin richt zich op een ander serotype, maar wordt op dezelfde manier en met dezelfde ingrediënten gemaakt. 

Erik den Hertog, dierenarts-epidemioloog en klinisch beoordelaar bij het Bureau Diergeneesmiddelen (aCBG): 

Het vaccin is zorgvuldig beoordeeld op de meest kritische punten van veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Op deze manier kan een niet geregistreerd vaccin versneld beschikbaar komen. Nu hebben we een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen ziekte en sterfte door het blauwtongvirus.

Over het vaccin

Het blauwtongvaccin Syvazul BTV 3 is een geïnactiveerd virusvaccin. In dit vaccin wordt het serotype 3 (BTV-3) virus gebruikt. Het virus wordt zo aangepast dat een dier er niet meer ziek van kan worden. Door het vaccin zal het lichaam een afweerreactie geven tegen het virus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het virus? Dan zorgt deze afweerreactie ervoor dat het dier niet of minder ernstig ziek wordt.

Gebruik bij schapen en runderen 

Ziekte door het blauwtongvirus komt vooral voor bij herkauwers. De toestemming voor gebruik van het vaccin geldt specifiek voor schapen en runderen.  

Het vaccin wordt toegediend door dierenartsen. Schapen krijgen één dosis van het vaccin. Runderen worden twee keer gevaccineerd, met enkele weken ertussen. Het duurt ongeveer vier weken voordat de dieren beschermd zijn. 

Na vaccinatie kunnen de dieren last krijgen van bijwerkingen, zoals een licht verhoogde lichaamstemperatuur en zwelling op de prikplek. 

Wanneer is het vaccin beschikbaar?

De Minister van LNV heeft aangegeven dat er naar verwachting binnen een week 1 miljoen doses van het vaccin beschikbaar zijn. Omdat de kleine vliegjes (knutten) die het blauwtongvirus van dier tot dier overbrengen met warm weer actief worden, is er hoop dat er in de komende weken genoeg vaccinaties gezet kunnen worden. Zo wordt ernstige ziekte en sterfte door het blauwtongvirus in de zomer voorkomen.

Vergroot afbeelding
Beeld: Judith Prins/Unsplash

Over Bureau Diergeneesmiddelen  

Het Bureau Diergeneesmiddelen is de veterinaire tak van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG). Het Bureau Diergeneesmiddelen treedt op namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), die het officieel bevoegd gezag is.   

Het Bureau Diergeneesmiddelen beoordeelt aanvragen met betrekking tot handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen en rapporteert aan de Commissie toelating diergeneesmiddelen (Ctd). De Ctd adviseert vervolgens over het toekennen van de handelsvergunning aan het Ministerie van LNV.