Nieuwe Verordening diergeneesmiddelen en Verordening gemedicineerde diervoeders ingegaan

Drie jaar na publicatie van de nieuwe Verordening  diergeneesmiddelen Verordening (EU) 2019/6 en Verordening (EU) 2019/4 over gemedicineerde diervoeders zijn beiden vanaf nu definitief ingegaan.
Hiermee vervallen de oude richtlijnen 2001/82/EC en 90/167/EEG.

Nieuwsupdate 10 maart 2022
Op 10 maart 2022 is het Besluit diergeneesmiddelen 2022 gepubliceerd. Vanwege de inwerkingtreding van het Besluit diergeneesmiddelen 2022 is recent ook de Regeling diergeneesmiddelen 2022 aangepast. De op dit moment geldende Regeling diergeneesmiddelen 2022 vindt u hier.

Nieuwsupdate 28 februari 2022

Het Europees Medicijnagentschap EMA heeft een nieuwsbericht gepubliceerd over de Verordening diergeneesmiddelen en de Verordening gemedicineerd diervoeder. Hierin staat onder andere dat de Europese publieke databank van diergeneesmiddelen te vinden is op de website Medicinesinfo.eu.

Ook op Rijksoverheid.nl is sinds vandaag informatie te vinden over de Verordening diergeneesmiddelen en de Verordening gemedicineerd diervoeder.

Doelstelling

De nieuwe Europese wetgeving heeft als doel:

  • De administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verlichten;
  • Innovatie te stimuleren;
  • De werking van de Europese markt te vergroten;
  • Resistentieontwikkeling tegen te gaan.  Daarom zijn er strenge regels voor het toepassen van antimicrobiële diergeneesmiddelen ingesteld.

Dit alles moet bijdragen aan een betere beschikbaarheid en beter gebruik van diergeneesmiddelen.

UPD

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) publiceert op 28 januari 2022 de Union Product Database (UPD). Hierin is informatie te vinden van alle in de Europese Unie toegelaten diergeneesmiddelen. In de UPD kunnen handelsvergunninghouders van diergeneesmiddelen direct administratieve wijzigingen indienen. De UPD ligt ook aan de basis van de database met hierin de meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van diergeneesmiddelen.

Nationale wetgeving

De bepalingen uit de verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in de gehele Europese unie. Slechts op een aantal in de verordening genoemde punten is een beperkte ruimte voor nationale invulling. Hier zijn de Wet dieren, het Besluit diergeneesmiddelen en de Regeling diergeneesmiddelen op aangepast. Alles wat direct in de verordening staat, is uit de nationale wetgeving geschrapt. Alleen de onderdelen waar de verordening nationale bevoegdheden toelaat blijven bestaan.

De huidige stand van zaken

De Wet dieren en de Regeling diergeneesmiddelen 2022 zijn inmiddels gepubliceerd. Het nieuwe Besluit diergeneesmiddelen 2022 ligt nog bij de Raad van State. Daarom zijn een aantal punten van het nieuwe Besluit diergeneesmiddelen 2022 toegevoegd aan de nieuwe Regeling diergeneesmiddelen 2022. Zodra ook het Besluit diergeneesmiddelen 2022 is gepubliceerd informeren wij u hierover via onze website.

Meer informatie

Wij proberen onze website zoveel mogelijk actueel te houden en aan te passen op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar komt. Houd u daarom onze website in de gaten.

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen.