Tarieven Bureau Diergeneesmiddelen in 2022

Als gevolg van de Verordening Diergeneesmiddelen ( Verordening (EU) 2019/6), oftewel de Veterinary Medicines Regulation (VMR), die per 28 januari 2022 van toepassing wordt, wijzigen veel procedures. Zo verandert de classificatie van wijzigingen (ook wel variaties genoemd) van een handelsvergunning. Vanwege deze wijzigingen wordt de huidige tariefstructuur opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. 

Tarieven en producttypes

Het Bureau Diergeneesmiddelen berekent kosten voor het werk dat het uitvoert. Zo worden kosten berekend voor de aanvraag- en wijzigingsprocedures met betrekking tot een handelsvergunning voor diergeneesmiddelen. Ook betalen vergunninghouders een jaarvergoeding voor iedere vergunning die zij hebben.

Een overzicht van de huidige tarieven (ook wel retributies genoemd) vindt u hier. Deze tarieven zijn afgeleid van de huidige Regeling diergeneesmiddelen uit 2013. Aan ieder tarief is een producttype gekoppeld. Doet u een aanvraag? Dan is het belangrijk dat u dit producttype noemt bij uw aanvraag. Zo krijgt u het juiste tarief bij uw aanvraag.

Wijzigingen in de tarieven en producttypes per 28 januari 2022

Na het ingaan van de VMR blijven de tarieven voor de aanvraagprocedures en de jaarvergoeding voor het jaar 2022 gelijk. Bureau Diergeneesmiddelen gebruikt 2022 als jaar om nieuwe tarieven vast te stellen.

Het werk dat het Bureau Diergeneesmiddelen doet voor het behandelen van een aanvraagprocedure bepaalt het tarief. Voor de aangepaste en voor de nieuwe procedures is nog niet duidelijk hoeveel werk deze wijzigingen met zich meebrengen.

Daarom gebruikt het Bureau Diergeneesmiddelen 2022 als jaar om te bepalen welke tariefwijzigingen passend zijn. Aan de hand van die informatie worden voor 2023 nieuwe (onderbouwde) tarieven vastgesteld.

Wat geldt voor 2022?

De belangrijkste verandering in de procedures in de VMR is de introductie van een nieuw classificatie systeem van wijzigingen in bestaande handelsvergunningen. Zo is er als gevolg van de VMR  een lijst opgesteld van wijzigingen waarvoor geen wetenschappelijke beoordeling meer vereist is. Wijzigingen die niet op deze lijst vermeld staan, zijn wijzigingen waarvoor wel een beoordeling vereist is. In de huidige regelgeving is de classificatie voor wijzigingen: type IA, Type IB en Type II, maar deze indeling vervalt.

Na 28 januari 2022 zijn de tarieven voor nieuwe werkzaamheden tijdelijk gekoppeld aan de tarieven voor vergelijkbare oude werkzaamheden. Hiervoor gebruikt het Bureau Diergeneesmiddelen een omzettingstabel die de oude situatie vergelijkt met de nieuwe situatie. Deze omzettingstabel wordt voor 28 januari 2022 op de website gepubliceerd.

Het Bureau Diergeneesmiddelen zal voor de nieuwe wijzigingen tarieven gaan rekenen zoals die nu al gelden voor type IA, Type IB en Type II wijzigingen. Als voorbeeld: voor een wijziging waarvoor geen beoordeling vereist is, wordt het tarief voor de IA wijziging gebruikt.

Doet u na 28 januari 2022 een aanvraag?

Na 28 januari 2022 wordt het Overzicht tarieven en producttypen Bureau Diergeneesmiddelen geactualiseerd. Met name enkele producttypen worden aangepast. Check daarom vooraf goed of u het juiste producttype gebruikt bij uw aanvraag.

Wat geldt voor 2023?

In 2023 worden nieuwe (onderbouwde) tarieven vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de informatie die in 2022 beschikbaar komt over de hoeveelheid werk per nieuwe of gewijzigde procedure.

Blijf op de hoogte

Komende maanden organiseert Bureau Diergeneesmiddelen verschillende online informatiebijeenkomsten om uw vragen over de Verordening Diergeneesmiddelen te beantwoorden.