Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voor coronapatiënten op intensive care

Om de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care voor de behandeling van coronapatiënten het hoofd te bieden, gaat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) de coördinatie van de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen landelijk organiseren. Dat hebben de NVZA, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische Bedrijf (BG Pharma), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) met elkaar afgesproken in opdracht van het ministerie van VWS.

Beschikbare capaciteit intensive care

Geneesmiddelen zijn net als IC bedden en beademingsapparatuur bepalend voor de beschikbare capaciteit op de intensive care. Het landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen onderhoudt dagelijks contact met ziekenhuisapotheken en groothandels om een accuraat beeld te houden van de medicijnvoorraad en grondstoffen voor geneesmiddelen. Deze middelen worden veelal door ziekenhuizen ingekocht bij groothandels. Een deel kan ook door ziekenhuisapotheken zelf worden bereid.

Beschikbaarheid vanuit het buitenland

Naast het monitoren van voorraden helpt het coördinatiecentrum ook bij het vergroten van de beschikbaarheid van deze medicijnen vanuit het buitenland. Daarnaast beoordeelt het landelijk coördinatiecentrum of ziekenhuisapotheken zelf extra medicatie kunnen bereiden voor de coronapatiënten op de intensive care.

Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten

Het landelijk coördinatiecentrum zal nauw samenwerken met het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten bij het CBG en de IGJ. Zo kan er door het Meldpunt onder andere preventief een besluit worden genomen om tekorten te voorkomen en sneller uitzonderingen worden toegestaan voor het ompakken van geïmporteerde verpakkingen voor gebruik in ziekenhuizen.

Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten bij het CBG en IGJ houdt naast de medicatie voor coronapatiënten ook de beschikbaarheid van overige geneesmiddelen goed in de gaten. Denk aan de voorraden in de openbare apotheken en van geneesmiddelen die in ziekenhuizen buiten de intensive care worden gebruikt. Om voorraden in de openbare apotheek op peil te houden hebben apothekers en (huis)artsen afgesproken om de gebruikelijke werkwijze aan te houden en voor maximaal 3 maanden medicatie mee te geven.