Oratie Peter Mol over kennisuitwisseling tussen wetenschap en medicijnautoriteit

Wetenschappelijke samenwerking helpt de ontwikkeling en beoordeling van medicijnen te verbeteren: dat is de kern van de oratie van Peter Mol, hoogleraar Regulatory Science én senior beoordelaar bij het CBG. 

Prof. dr. Peter Mol is senior beoordelaar bij het CBG. In augustus 2020 werd hij benoemd als hoogleraar bij de Faculteit Medische Wetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij kreeg daar de leeropdracht Regulatory Science - drug regulatory decision-making and knowledge transfer.

Oratie

Op vrijdag 25 november spreekt Peter Mol zijn oratie uit in Groningen. De lezing staat in het teken van de samenwerking tussen de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie én het CBG. Ook komt de goede samenwerking tussen de Europese registratieautoriteiten en andere partijen die betrokken zijn bij de beoordeling en ontwikkeling van medicijnen aan bod. 

“Ik focus me in de lezing op belangrijke vraagstukken in geneesmiddelregulering”, vertelt Peter. “Denk daarbij aan ‘personalised medicine’, het gebruik van ‘real world data’ en de centrale(re) rol van de patiënt. Ook ga ik in op hoe we kennis nog beter kunnen delen. Want samenwerking bevordert het ontwikkelen en beoordelen van medicijnen.”

Peter is zelf een voorbeeld van interdisciplinaire samenwerking, aangezien hij zijn onderzoekspositie bij het UMCG combineert met het werk als geneesmiddelenbeoordelaar. “Dat was altijd al mijn roeping, die combinatie van onderzoek en de praktijk”, gaf Peter al aan in een interview bij zijn aanstelling als hoogleraar in 2020. “Door vroegtijdig met verschillende spelers in discussie te gaan helpt dat de regulatoire kennis te verstevigen, en daarmee de medicijnontwikkeling. Daardoor worden de tools waarmee we regulatoire besluiten maken ook beter.”
 

Symposium: wetenschap van geneesmiddelenregulatie

Voorafgaand aan de oratie ‘Drug Regulatory Science, collaborate to improve drug development and evaluation’ van Peter Mol is er een symposium, getiteld ‘Drugs: Regulation and Science’. Vanuit verschillende perspectieven komt de wetenschap van geneesmiddelregulering en -ontwikkeling aan bod. 

Aan het woord komen ervaren regulators en academische onderzoekers, waaronder PhD Studenten van Peter Mol. Marjon Pasmooij, hoofd van het Wetenschapsbureau, schijnt tijdens het symposium haar licht op ‘Regulatory Science Network(ing)’ in Nederland.

Aanmelden

Het symposium en de oratie zijn zowel op locatie als online bij te wonen. In beide gevallen is aanmelding vereist. Aanmelden voor het symposium en/of de oratie kan hier.