Nieuwste editie Regulatory Science Magazine

Vandaag verschijnt weer een nieuwe editie van ons Engelstalige online magazine over wetenschap, het Regulatory Science Magazine. In deze editie gaan we in gesprek met Marieke De Bruin, hoogleraar Drug Regulatory Science aan de Universiteit Utrecht én Jesper Kjær, hoofd van het Data Analytics Centre van de Deense medicijnautoriteit.

Prof. dr. Marieke De Bruin heeft als missie om bij te dragen aan de volksgezondheid door het ontwikkelen van nieuwe tools die het regulatoire systeem verbeteren. Wat daarbij essentieel is, is goede samenwerking tussen academische instituten en de overheden:

We moeten uit onze ivoren torens komen en verder kijken. Om te zien hoe dingen werken op andere terreinen en om processen en de dynamiek te snappen, bijvoorbeeld op Europees niveau. Zelf ben ik nog steeds blij dat ik als beoordelaar geneesmiddelenbewaking heb gewerkt bij het CBG. Zo heb ik ook echt praktijkervaring opgedaan en inzicht gekregen in hoe systemen werken. Een open mindset, over en weer, kan zoveel opleveren.

Voordat Marieke in november 2020 met haar hoogleraarschap in Utrecht startte, was ze professor Regulatory Science in Kopenhagen. Daarmee heeft de dertiende editie van het Regulatory Science Magazine een Deens tintje gekregen. Het andere hoofdartikel is namelijk een interview met Jesper Kjær, hoofd van het Data Analytics Centre (DAC) van de Deense medicijnautoriteit, Lægemiddelstyrelsen.

Nog meer uit data halen

Het Deense agentschap heeft een aantal jaar geleden de koers ingezet om (nog) meer data gedreven te gaan werken. De oprichting van het DAC, met Jesper als directeur, is daar het meest tastbare voorbeeld van. “Door nog meer uit onze data te halen, willen we helpen de beschikbaarheid van veilige en effectieve medicijnen nog verder te vergroten”, zegt Jesper.

In het artikel gaat hij in op de inzet van Real World Data en het gebruiken van zogenoemde CDISC Data bij beoordelingen, waarmee de beoordeling sneller én accurater kan worden.

Daarnaast is er in Regulatory Science Magazine 13 volop aandacht voor het recente onderzoek waar het CBG bij betrokken is, zoals projecten van masterstudenten, de start van twee nieuwe promovendi en diverse samenwerkingsverbanden.