Regulatory Science Magazine over 25 jaar Geneesmiddelenbewaking

De twaalfde editie van het Regulatory Science Magazine van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen staat in het teken van 25 jaar Geneesmiddelenbewaking. Dit was ook het thema van de CBG Wetenschapsdag 2021.

In deze editie onder meer interviews met Sabine Straus (CBG/EMA), Eugène van Puijenbroek (Lareb/RUG) en Bruno Stricker (IGJ/EMC). Zij reflecteren alle drie vanuit een ander perspectief op 25 jaar Geneesmiddelenbewaking in Nederland. Benieuwd naar hun verhaal? Ga dan naar regulatoryscience.nl.

Bruno Stricker houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met geneesmiddelenbewaking. Hij zag onder meer de hoeveelheid data enorm groeien:

“Het is een luxe om over een grote hoeveelheid data te beschikken. Maar dat brengt ook luxeproblemen met zich mee. Bijvoorbeeld hét misverstand in de epidemiologie: dat problemen zichzelf opheffen in een grote database. Fout, want als de data niet valide is, dan worden deze ook nooit valide.”

Sabine Straus is voorzitter van het PRAC, het geneesmiddelenbewakingscomité van het Europees Medicijnagentschap EMA. “Ik voorzie dat spontane meldingen van mogelijke bijwerkingen altijd belangrijk blijven. Maar de efficiëntere manieren waarop we ze verzamelen zullen een grote vlucht nemen in de komende jaren.”

Eugène van Puijenbroek werkt al ruim 25 jaar bij Bijwerkingencentrum Lareb. In zijn presentatie ging hij vooral in op een belangrijk onderdeel van geneesmiddelenbewaking: de patiënt. “Technologische ontwikkelingen zullen er blijven komen en onze analyses verbeteren. Maar  door te focussen op waar het écht om draait, de patiënt, zullen we het gebruik van geneesmiddelen pas écht verbeteren.”

In het online magazine leest u een verslag van de Wetenschapsdag 2021 (gehouden op 18 februari) en kunt u de presentaties van een aantal sprekers terugvinden.

Naast alle aandacht voor het hoofdonderwerp ‘Geneesmiddelenbewaking’ is er in het magazine ook weer ruim aandacht voor andere ontwikkelingen op het gebied van Regulatory Science. Zo stelden we onder andere vragen aan Jeroen Koomen en Guilherme Ferreira, die beiden in januari 2021 promoveerden én we vroegen twee studenten om te vertellen over hun onderzoeksstage.