Regulatory Science Magazine over vervanging, verfijning en vermindering van proefdieren

De tiende editie van het Regulatory Science Magazine is vandaag verschenen. Deze editie staat in het teken van de 2020-editie van de jaarlijkse Wetenschapsdag over Vervanging, Verfijning en Vermindering (3V's) van het gebruik van proefdieren.

Het onderwerp staat centraal in diverse interviews en in een terugblik op de dag.  In één van de hoofdartikelen vertelt prof. dr. Roos Masereeuw (Universiteit Utrecht) over het vervangen van dierproeven door in vitro technieken. Zij was één van de sprekers tijdens de Wetenschapsdag.

Roos Masereeuw: "As scientists, we should think carefully about how we perform tests perform them the best way possible, and if possible, use alternatives. That's what we're focussing on.

You have to start somewhere, and the Netherlands can be a frontrunner. The MEB plays a significant role within Europe EMA has relocated to the Netherlands. The more often we share our message, the better it will sink in, eventually."

Roos Masereeuw: "Als wetenschappers moeten we goed nadenken over hoe we de proef doen, het op een zo goed mogelijke manier doen, en waar mogelijk alternatieven gebruiken. Daar zijn we nu volop op aan het inzetten.

We moeten ergens beginnen, en ook daar kan Nederland heel goed een koploper in zijn. Binnen Europa speelt het CBG een belangrijke rol, de EMA is naar Nederland gekomen. Hoe vaker wij vertellen wat onze boodschap is, hoe beter het uiteindelijk beklijft."

Ook bij het CBG zelf wordt hard gewerkt aan de 3V’s. In een tweede artikel gaan beoordelaars dr. Peter Theunissen, Peter van Meer en dr. Jan Willem van der Laan in op de inzet van het CBG om het gebruik van proefdieren te verminderen. De drie waren onder meer betrokken bij de voorbereiding van het wijzigen van de internationale richtlijn voor het gebruik van proefdieren bij het onderzoek naar effecten van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.

Peter van Meer: "You don't want animal testing if you don't learn from it. We're examining what we've learned from it in the past.
When you find that you don't learn much from animal testing that seems like the perfect time to stop. It would be great if we discovered this today and tomorrow everyone stops. But these things take years. The United States, Japan, but also the pharmaceutical industry they all have to be convinced of our view that animal testing has no added value."

Peter van Meer: "Je wil geen dierproef doen die je niks vertelt. Nu zijn we vooral aan het terugkijken wat we ervan hebben geleerd. En als de conclusie is: 'die dierproef leert ons niet zoveel', dan is dat een ideaal moment om ermee te stoppen. Het mooiste zou zijn als je dit vandaag ontdekt en dan iedereen belt met het verzoek om te stoppen. Maar dit duurt jaren. De Verenigde Staten, Japan en de industrie moeten allemaal overtuigd zijn dat die dierstudie niets toevoegt."

De voorspelbaarheid van resultaten is van groot belang bij het beoordelen hoe effectief dierproeven zijn. “Bij het bepalen wat het meest geschikte model is voor een bepaald onderzoek, moeten we onze keuze altijd baseren op die voorspelbaarheid”, zo luidde de conclusie van Masereeuw.

Ook zijn er bijdragen van studenten die onderzoek doen bij of samen met het CBG. Zo heeft Hsiaotzu Chien onderzoek gedaan naar proefdiergebruik bij op cellen gebaseerde geneesmiddelen en is My Nguyen naar het medicijnagentschap in Singapore geweest voor haar onderzoek naar generieke geneesmiddelen.

Meer weten?

Benieuwd naar de rol van wetenschap binnen het CBG én de ambities om proefdiergebruik terug te dringen? Lees dan de tiende editie van het Regulatory Science Magazine, die deze week is verschenen.