CBG Wetenschapsbeleid 2020 - 2024

Om richting te geven aan onze wetenschappelijke activiteiten heeft het CBG acht thema’s vastgesteld waar we de komende jaren in investeren. De thema’s hebben onderling regelmatig raakvlak of overlap met elkaar en hebben betrekking op meerdere domeinen van de levenscyclus van medicijnen: pre-registratie, registratie en post-registratie.

Voor alle thema’s geldt dat het CBG een regulatoir antwoord moet vinden op de ontwikkelingen binnen die thema’s, in samenwerking met collega-registratie autoriteiten. Andere behandelvormen, een meer gepersonaliseerde benadering van onze gezondheid en veranderende wet- en regelgeving zijn slechts een paar voorbeelden hiervan. Vanuit deze ontwikkelingen kijken we als organisatie continu kritisch naar ons eigen beoordelingssysteem en brengen we verbeteringen aan.

Update

In april 2023 is de brochure 'Towards Tomorrow' gepubliceerd. Deze brochure geeft een update van de regulatoire wetenschappelijke activiteiten in het licht van het wetenschapsbeleid: