Stage voor Klinisch Farmacologen i.o.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft verschillende taken binnen de levenscyclus van een geneesmiddel. Zo beoordeelt en bewaakt het CBG de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen. Niet alleen bij de aanvraag, maar ook na markttoelating houden we het geneesmiddel goed in de gaten. Het CBG draagt ook bij aan de ontwikkeling van een geneesmiddel. Dit doet het CBG door het geven van wetenschappelijk advies. Meer informatie over de taken van het CBG.

Kennis van het beoordelingsproces van geneesmiddelen is van toegevoegde waarde voor klinisch farmacologen. Het CBG biedt daarom sinds 2016 de mogelijkheid om een kortdurende stage te lopen. Tijdens deze stage wordt gewerkt aan de beoordeling van een nieuw geneesmiddel. Belangrijke zaken komen hierbij aan bod. Op welke informatie is de besluitvorming gebaseerd? En hoe wordt de balans werkzaamheid/veiligheid van een geneesmiddel in de gaten gehouden? 

De stage kan gevolgd worden als onderdeel van het algemene opleidingsprogramma voor Klinisch Farmacologen.

Doelstellingen

1. Kennismaking met de regulatoire context van geneesmiddelenregistratie en toelating tot de markt. Door het meelezen met en het regulatoir rapporteren over een geneesmiddelendossier.

2. Verkennen van de regulatoire discussie tussen farmaceutische industrie en geneesmiddelenketenpartners. Door het voorbereiden en bijwonen van een Collegevergadering en/of nationaal wetenschappelijk advies bijeenkomst

Programma en activiteiten

1. Introductiedag CBG. Deze dag wordt twee keer per jaar aangeboden in het voor- en najaar. Data van de introductiedagen zijn te vinden op de CBG website. De cursus wordt ook aangekondigd via de NVKF&B.

2. Twee weken intensieve ‘on the job’ training. De focus in de training ligt op het schrijven van een deel van een Europees beoordelingsrapport onder supervisie. Deze twee weken zijn verspreid over een periode van zes maanden. In deze periode heeft de kandidaat toegang tot de CBG werkvloer. Dit heeft te maken met de tijdslijnen van de procedures. Ook biedt dit de mogelijkheid om deel te nemen aan aanvullende ‘in house’ activiteiten.

3. Het geven van een lezing van de kandidaat in het Science café over het eigen expertise gebied.

Locatie

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht

Informatie & inschrijving

Het CBG heeft per jaar plek voor zes kandidaten, maximaal twee per instroommoment. Het aantal plekken hangt af van de beschikbaarheid van geschikte procedures en supervisors. Aanmelden kan door een email te sturen. Kandidaten krijgen voor de periode van 6 maanden een gastvrijheidsaanstelling bij het Programmabureau Wetenschap van het CBG. Daarnaast zal eventuele belangenverstrengeling voorafgaand aan de stage worden gecheckt door het CBG. Een belangenverstrengeling kan er toe leiden dat de stage voor een specifiek product niet door kan gaan. De afdeling HRM verzorgt de procedurele afhandeling in samenwerking met het Programmabureau.

Voor een volledig programma en tijdsbesteding, neem contact op met het Programmabureau.