Samenwerking tussen KNMP en CBG nu ook officieel vastgelegd

De samenwerking tussen de KNMP en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is nu ook officieel vastgelegd. Beide partijen werken al jaren nauw samen voor een goed en veilig gebruik van medicijnen door patiënten. Op 6 juli 2020 ondertekenden zij een officiële samenwerkingsovereenkomst, ondersteund door het ministerie van VWS.

Goede samenwerking van belang voor apothekers en patiënten

Besluiten over medicijnen die de Nederlandse medicijnautoriteit CBG neemt, zijn van belang voor apothekers en de zorg die zij hun patiënten bieden. De uitwisseling van medicijninformatie en de kennis en ervaringen van apothekers uit de praktijk helpt bij het maken van deze besluiten. Daarnaast wordt de informatie gebruikt in de diensten en producten van de KNMP zoals het Informatorium Medicamentorum, de Medicatiebewaking in de G-Standaard en de patiëntvoorlichting op Apotheek.nl.

Samenwerking tussen KNMP en het CBG niet nieuw

Sinds een aantal jaren werken de KNMP en het CBG al regelmatig samen. Zo wisselden beiden partijen actief gegevens uit over medicijnen om actuele en betrouwbare medicijninformatie aan patiënten te verstrekken. En is er al samengewerkt aan begrijpelijke en betrouwbare online medicijninformatie.

Officiële samenwerkingsovereenkomst

Met de officiële overeenkomst erkennen en bevestigen beide partijen het belang van een goede samenwerking. Naast werkafspraken zijn in de overeenkomst ook specifieke onderwerpen vastgesteld waarvoor informatie-uitwisseling belangrijk is. De werking van de overeenkomst wordt ieder jaar op bestuurlijk niveau geëvalueerd en waar nodig worden werkafspraken verbeterd.