Johan Schefferlie nieuwe voorzitter veterinair wetenschappelijk comité CVMP

Johan Schefferlie is gekozen als voorzitter van het veterinair wetenschappelijke comité, het Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP). Johan Schefferlie is sinds 2007 lid van het CVMP. De laatste jaren vervulde hij al de rol van vice-voorzitter. Zijn mandaat als voorzitter gaat op 14 juni 2022 in, voor een termijn van 3 jaar.

Aandachtsgebieden

In januari 2022 is de nieuwe Verordening diergeneesmiddelen van start gegaan. De komende periode houdt het CVMP zich bezig met de toepassing en monitoring van deze nieuwe veterinaire regelgeving. Een belangrijke taak die hierbij komt kijken, is het schrijven van een bijbehorende richtlijnen en procedures.

Ook op het gebied van antibioticaresistentie ligt een belangrijke taak. Tot nu toe is altijd gekeken naar de verkoopcijfers van antibiotica. Om meer inzicht te krijgen in antibioticaresistentie bekijkt Europa nu het daadwerkelijke gebruik per diersoort. Deze taak is belegd bij het EMA, het comité gaat hier een actieve rol in spelen.

Het CBG feliciteert hem van harte met deze prachtige benoeming.

Over CVMP

Het veterinair wetenschappelijk comité (CVMP) is het comité van het Europees Medicijnagentschap (EMA) dat verantwoordelijk is voor diergeneesmiddelen. Het CVMP speelt een essentiële rol bij de toelating van diergeneesmiddelen in Europa. Daarnaast dragen het CVMP en zijn werkgroepen bij aan de regelgeving en de ontwikkeling van diergeneesmiddelen.