Prof. dr. Saskia (S.N.) de Wildt

Saskia de Wildt is sinds 2016 hoogleraar Klinische Farmacologie en kinderarts-intensivist aan het Radboudumc in Nijmegen. Daarnaast is ze directeur-bestuurder van het Kinderformularium en onderzoeker aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Expertise en onderzoeksinteresse

 • Klinische farmacologie
 • Verbeteren van effecitiviteit en veiligheid van medicijnen bij kinderen en zwangeren 
 • Ex vivo onderzoek (organoiden, placentaperfusie), klinische trials, modellering en simulatie)
 • Implementatie van doseeradviezen in de praktijk
 • Verbeteren van onderzoeksinfrastructuur voor klinische trials

Andere relevante (voormalige) posities

 • Directeur-bestuurder Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie voor kinderen
 • Directeur-bestuurder Kinderformularium BV (internationale licenties)
 • Voorzitter wetenschappelijke adviesraad Kiddy Good Pills 
 • Bestuurslid Dutch Society of Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics
 • Directeur PEDMED-NL, the Dutch Pediatric Clinical Trial Consortium
 • Conect4children Strategic Feasibility Advice co-lead
 • Lid kerngroep The European Network of Paediatric Networks at the European Medicines Agency (namens PEDMED-NL)
 • Lid onderzoekscommissie Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK)
 • Voorzitter European Society for Developmental Pediatric Perinatal Pharmacology
 • The Lancet Child & Adolescent Health Commission on the Future of Neonatology
 • Honorary Scientist, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
 • Panellid ZonMW Veni comité 
 • Voorzitter Data Safety Monitor Board Khondrion BV