Prof. dr. Paul (P.A.B.M.) Smits, voorzitter Raad van Advies

Prof. dr. Paul Smits is destijds gepromoveerd en opgeleid tot internist aan het Radboudumc te Nijmegen. Hij combineerde steeds klinisch werk met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Farmacologie en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie.

Van 2012 tot en met 2019 was hij decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Paul is (bestuurs)lid (geweest) van verschillende organisaties binnen de gezondheidszorg. Hij was ook Collegelid bij het CBG van 2007 tot 2012. Momenteel is hij medisch directeur van het centrum voor Hart- en Vaatziekten van het Radboudumc.

Expertise en onderzoeksinteresses

  • Klinische Farmacologie
  • Geneesmiddelen
  • Hart- en vaatziekten

Andere relevante (voormalige) posities

  • Lid Beraadsgroep Geneeskunde van de Gezondheidsraad
  • Secretaris Ned. Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKF&B)
  • Voorzitter van het cluster Biomedische Wetenschappen en Extramurale Geneeskunde (Radboudumc)
  • Directeur van het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (Radboudumc)
  • Voorzitter van het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid (Radboudumc)
  • Raad van Toezicht onderzoeksinstituut Oncode
  • Voorzitter Algemeen Bestuur Dutch Clinical Research Foundation