Hoe beoordeelt het CBG medicijnen?

Beoordelingsproces van medicijnen door de Nederlandse medicijnautoriteit (CBG)

Een farmaceutisch bedrijf mag zijn medicijn voor mensen pas op de markt brengen na goedkeuring door een medicijnautoriteit. In Nederland is dat het CBG. Dat beoordeelt het medicijn op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Zo’n beoordeling verloopt via een vaste procedure.

Bekijk ook de toelichting op de stappen in het beoordelingsproces.