Nieuw Strategisch Business Plan voor het CBG

De wereld van medicijnen verandert snel

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft voor de komende vier jaar de strategische koers bepaald in het Strategisch Business Plan 2020 – 2024 ‘Toekomstbestendig en praktijkgericht reguleren’. Hierin staan de thema’s en de ambities waar we ons de komende jaren op richten voor medicijnen voor mensen en voor diergeneesmiddelen. Dit zijn deels al bestaande thema’s, maar ook nieuwe thema’s komen aan bod.

CBG-voorzitter Prof. dr. Ton de Boer:

De komende jaren hebben we aandacht voor ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor ons systeem van beoordelen en reguleren. Wat goed gaat, dat blijven we doen en we verbeteren en vernieuwen waar het beter kan. We hebben daarbij meer aandacht voor het vernieuwen van onze eigen interne organisatie. Maar ook thema’s als beschikbaarheid én goed gebruik van medicijnen blijven belangrijk. Zodat we onze ambitie ook waarmaken om als CBG tot de top van de Europese medicijnautoriteiten te blijven behoren.

Personalised medicine

Uiteraard kijken we ook naar de toekomst. De wereld van medicijnen verandert snel. Ontwikkelingen als personalised medicine, biomarkers en real world data hebben ook hun invloed op de kern van ons werk. Daarom wil het CBG toekomstbestendig opereren. Nog meer en beter samenwerken op allerlei vlakken en niveaus, van patiëntenorganisaties tot ontwikkelaars van medicijnen en wetenschappers. Zodat we nieuwe ontwikkelingen passend kunnen opnemen in onze manier van werken.

Vertrouwen in medicijnen

De afgelopen jaren hebben we een koers ingezet waarin we de brug slaan met de praktijk, onder meer met verbetering van de informatievoorziening aan voorschrijvers en gebruikers van medicijnen. In lijn met onze kernwaarden – wetenschappelijk, waakzaam en in verbinding – zetten we die koers voort. Met als doel: vertrouwen in medicijnen verbeteren.

Om toegerust voor de toekomst te zijn zal het veterinaire domein vooral in het teken staan van de implementatie van de nieuwe Europese verordening voor diergeneesmiddelen.

Totstandkoming

Voor dit SBP hebben ook medewerkers van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ketenpartners en stakeholders hun inzichten en kennis met ons gedeeld.

Bekijk hier ons Strategisch Business Plan 2020-2024: 'Toekomstbestendig en praktijkgericht reguleren'.