Prof. dr. Ton (A.) de Boer, voorzitter

Ton de Boer is sinds 1 augustus 2017 voorzitter van het CBG. Hij is arts, klinisch farmacoloog en epidemioloog. Naast zijn voorzitterschap bij het CBG is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie.

De Boer werkte als arts-assistent Interne Geneeskunde en promoveerde op het gebied van klinische farmacologie. Zijn expertise ligt dan ook op het gebied van klinische farmacologie, farmaco-epidemiologie en farmacogenetica, met name van cardiovasculaire geneesmiddelen. Naast zijn voorzitterschap bij het CBG is hij actief als voorzitter van onder andere Stichtingsbestuur PAOFarmacie, de Certificeringscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB) en vice-voorzitter van het Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMW.

Patiënten moeten kunnen vertrouwen op hun geneesmiddelen. Dat is waar het CBG, door beoordeling en bewaking van werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen, elke dag aan werkt. Ik vind het een eer om als Collegevoorzitter met een groep zeer deskundige en gedreven collega’s hier aan te mogen bijdragen.

Andere relevante posities

 • European Senior Editor van de British Journal of Clinical Pharmacology
 • lid van de Editorial Board of the Journal of Research in Pharmacy Practice
 • lid Reflectieteam Meldpunt Dierproeven UU
 • voorzitter van de Wefes Bettink Stichting
 • voorzitter van de Vereniging 'Asian Eye Care'
 • voormalig voorzitter Commissie Geneesmiddelen, Zorginstituut Nederland
 • voormalig plaatsvervangend lid klinische farmacologie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 • voormalig secretaris/penningmeester Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB)
 • voormalig lid van de Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad
 • voormalig plaatsvervangend lid van de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid
 • voormalig voorzitter van het Stipendiafonds van de KNMP
 • voormalig lid Stichting Pscribe

Verklaring van BelangenMedewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.