Prof. dr. Olaf (O.M.) Dekkers

Olaf Dekkers is sinds 2017 lid van het CBG. Hij is als endocrinoloog en klinisch epidemioloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is hij als adjunct professor werkzaam op de afdeling klinische epidemiologie in Aarhus in Denemarken.

Zijn expertise en onderzoeksinteresse liggen op het gebied van interne geneeskunde en onderzoeksmethodologie.

Vergroot afbeelding Prof. dr O.M. Dekkers
Prof. dr O.M. Dekkers

Andere relevante posities

  • Voorzitter van de Vereniging voor Epidemiologie
  • Lid van de Gezondheidsraad

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.