Prof. dr. Marcel (M.L.) Bouvy

Marcel Bouvy is sinds 2016 lid van het CBG. Hij is werkzaam in Apotheek Vleuten te Vleuten en als hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht.

Zijn expertise en onderzoeksinteresse ligt op het gebied van algemene farmacotherapie met bijzondere interesse voor hart- en vaatziekten, neurologie en psychiatrie, zelfzorg, therapietrouw, gezondheidsvaardigheden, polyfarmacie en multimorbiditeit, medicatieveiligheid, klinisch risicomanagement en farmacovigilantie.

Vergroot afbeelding Prof. dr. M.  Bouvy
Prof. dr. M. Bouvy

Andere relevante posities

  • Voorzitter Institutional Review Board disciplinegroep Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie

  • Voorzitter Ethische Toetsingscommissie Bètawetenschappen

  • Lid commissie Goed Gebruik Geneesmiddelen ZONMW

  • Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Wetenschappelijke Sectie openbaar apothekers

  • Editorial board International Journal of Pharmacy Practice

*Muziek speelt* Prof. dr. Marcel Bouvy – Collegelid & Apotheker: Ik ben apotheker, ik werk deels in de praktijk en deels op een universiteit. Op de universiteit ben ik eigenlijk ook heel erg met de praktijk bezig. Ik ben daar verantwoordelijk voor alle beroepsgerichte vakken. Dus wij doen heel veel met studenten die in de apotheek stage lopen. We doen heel veel bijeenkomsten waarbij we bespreken wat ze in de apotheek tegengekomen. En in mijn eigen werk in de apotheek zie ik natuurlijk ook heel veel wat er gebeurt rondom geneesmiddelen. Die informatie neem je mee als je naar het CBG gaat, als je vergaderingen hebt, waarbij je nieuwe producten bespreekt, omdat je daar dan vervolgens weet: dit is een product wat op een bepaalde manier gebruikt moet worden en je weet uit de praktijk: dat kan fout gaan. En daar moeten we goede instructies voor geven. Ik heb dus bijzondere aandacht voor de bijsluiter, dat die zo goed mogelijk is. Daar is het CBG heel druk mee bezig om daar allerlei dingen voor te ontwikkelen. We zijn bijvoorbeeld bezig met pictogrammen, met verkorte bijsluiters, om dat allemaal zo goed mogelijk te maken voor de patiënt. Ik kom in de praktijk tegen hoe mensen met geneesmiddelen omgaan. Ook met het onderzoek dat we doen bij de universiteit kijk we heel vaak naar: hoe gebruiken mensen geneesmiddelen eigenlijk? In het onderwijs laten we studenten vaak met patiënten praten. Dus ik weet dat het vaak niet zo gebruikt wordt als eigenlijk de bedoeling is. Dat kan soms onschuldig zijn, maar het kan soms ook echt problemen opleveren. Omdat wanneer geneesmiddelen onderzocht worden, dan horen daar bepaalde instructies bij en worden patiënten vaak heel goed begeleid in het onderzoek. Als dat in de praktijk niet zou gebeuren, dan zou het geneesmiddel ook averechts kunnen werken. Dus het is heel belangrijk om daar goed bij stil te staan. Ik ben nu ongeveer zes jaar lid van het College en één van de dingen die me eigenlijk in het begin enorm opviel was dat er ontzettend veel aandacht is voor de kwaliteit van geneesmiddelen. Het is denk ik zo vanzelfsprekend dat ik er zelf niet eens meer bij stilstond. Het is net als wanneer je naar de supermarkt gaat en een brood koopt of een pak melk koopt, denk je van: nou, dat zal wel goed zijn. En dat denk je bij geneesmiddelen ook. Maar er wordt ontzettend veel op toegezien dat die producten ook echt goed zijn. Ja, het is natuurlijk een ontzettend afwisselend vak. Er zijn duizenden geneesmiddelen op de markt, er zijn duizenden verschillende ziektes, duizenden combinaties en dat maakt gewoon dat je echt elke dag nieuwe dingen leert in de apotheek. *Muziek speelt en fadet uit* Logo CBG, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verschijnt in beeld.

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.