Prof. dr. Marcel (M.L.) Bouvy

Marcel Bouvy is sinds 2016 lid van het CBG. Hij is openbaar apotheker in Apotheek Stevenhof te Leiden, werkzaam bij SIR instituut for Pharmacy Practice and Policy in Leiden en hoogleraar Farmaceutische Patientenzorg aan de Universiteit Utrecht.

Zijn expertise en onderzoeksinteresse ligt op het gebied van algemene farmacotherapie met bijzondere interesse voor hart- en vaatziekten, neurologie en psychiatrie, therapietrouw, Health Literacy, polyfarmacie en multimorbiditeit, medicatieveiligheid en Pharmacovigilance.

Prof. dr. M.  Bouvy
Prof. dr. M. Bouvy

Andere relevante posities

  • Voorzitter Institutional Review Board disciplinegroep Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie

  • Lid commissie Goed Gebruik Geneesmiddelen ZONMW

  • Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Wetenschappelijke Sectie openbaar apothekers

  • Editorial board International Journal of Pharmacy Practice

  • Member research committee European Society of Clinical Pharmacy (ESCP)

  • Lid bestuur stichting Praktijkonderzoek in Samenwerking met Apothekers (PRISMA)

Verklaring van BelangenMedewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.