Prof. dr. ir. Eric (H.) Boersma, plv voorzitter

Eric Boersma is sinds 2017 lid van het CBG. Hij is verbonden aan het Erasmus MC als hoogleraar Klinische Epidemiologie van hart- en vaatziekten en voorzitter van het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut. Daarnaast is Eric in 2024 benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het College. Zijn expertise en onderzoeksinteresse liggen op het gebied van epidemiologie, methodologie en statistiek.
 

Andere relevante posities

Lid van Data Safety Monitoring Board van een aantal clinical trials op cardiovasculair terrein, o.a.:

  • Axetis FIM (Axetis Inert Coronary Stent System)
  • Dessolve III en Dessolve Japan (MiStent Sirolimus Eluting Absorbable Polymer Coronary Stent System)
  • GIPS-IV (H2S-releasing agent sodium thiosulfate)
  • PIONEER (SINOMED BuMa Surpreme Sirolimus-Eluting Coronary Stent System)
  • SINOMED (BuMa2 Sirolimus-Eluting Coronary Stent System)
  • TALENT (SUPRAFLEX sirolimus-eluting coronary stent)
  • TARGET (FirehawkTM stent system)
  • XPLORER (Rivaroxaban)

In het dagelijks leven
werk ik voor het Erasmus MC,

BEELDTEKST:
Prof. dr. ir. Eric Boersma
Hoogleraar Klinische Epidemiologie van Hart en Vaatziekten Erasmus MC


verbonden aan de afdeling
cardiologie hart- en vaatziekten.

Mijn achtergrond is dat ik wiskunde
 heb gestudeerd en statistiek.

Mijn rol binnen de cardiologie is,
is dat ik verstand heb van:

hoe analyseer je grote databestanden?

Ik ben dus begonnen met het helpen
van anderen bij het doen van hun onderzoek...

door de gegevens te analyseren
op de statistisch juiste manier.

Op een gegeven moment dacht ik:
ik vind het eigenlijk ook wel leuk...

om zelf onderzoek te gaan doen.

En ik ben dat toen gaan doen
door grote databestanden aan te leggen...

van patiënten met hart- en vaatziekten.

In het bijzonder ben ik 
zogenaamde biobanken...

van bloedmateriaal gaan aanleggen.

En dat bloedmateriaal kan ons helpen
om patiënten te herkennen...

die een verhoogd risico hebben
op hart- en vaatziekten.

Dat is de ene kant,
maar ook om patiënten te herkennen...

die veel baat hebben
bij bepaalde behandelingen.

Bijvoorbeeld behandelingen
met geneesmiddelen.

De rol van het College is het beoordelen
van de werkzaamheid, de veiligheid...

en de kwaliteit van geneesmiddelen.

En mijn rol binnen het College
is vooral de bewaking van de methodologie...

van het onderzoek dat wij beoordelen.

En dan gaat het over de opzet
van dat onderzoek,

hoe het onderzoek is uitgevoerd,
en als de resultaten bekend zijn,

hoe die resultaten zijn geanalyseerd.

Die resultaten van onderzoek
worden aangeleverd...

door de fabrikant van het geneesmiddel.

En u begrijpt dat we daarom 
juist extra moeten letten...

op die kwaliteit van het onderzoek.

En dat is mijn expertise 
binnen het College.

En samen met mijn
 collega Collegeleden,

die vaak wel arts zijn
of apotheker,

beoordelen we samen juist die...

werkzaamheid, die veiligheid
en die kwaliteit.

BEELDTEKST:
CBG MEB - COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN
 

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.