Prof. dr. Frans (F.G.M.) Russel

Frans Russel is sinds 2013 lid van het CBG. Hij is apotheker, farmacoloog en toxicoloog. Daarnaast is hij als hoogleraar en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie verbonden aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Ook is hij directeur van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Russel studeerde farmacie en promoveerde in de medische wetenschappen op een farmacokinetisch onderwerp. Hij specialiseerde zich verder in de moleculaire farmacologie, geneesmiddelentoxicologie en de toepassing van computermodellen om de lotgevallen van geneesmiddelen in het lichaam te beschrijven. Hij is lid van het presidium van de Gezondheidsraad en voorzitter van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de raad.

“Het verbeteren van de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen is de rode draad in mijn wetenschappelijk werk als onderzoeker en docent. Vanuit die praktijk zet ik me als Collegelid graag in voor de persoonsgerichte beoordeling en innovatieve ontwikkeling van geneesmiddelen.”

Vergroot afbeelding Prof. dr. F.G.M. Russel
Prof. dr. F.G.M. Russel

Andere relevante posities

  • Lid External Scientific Advisory Board Leiden Academic Centre for Drug Research

  • Fellow van de American Association of Pharmaceutical Scientists

  • Lid van de editorial board van European Journal of Pharmacology, Current Opinion in Pharmacology en Current Opinion in Toxicology

  • Lid commissie Klinische Fellows (ZonMW) en expertcommissie Create2Solve – Programma Meer Kennis met Minder Dieren (ZonMW)

  • Voormalig bestuurslid Top Instituut Pharma

  • Voormalig voorzitter Nederlandse Vereniging voor Toxicologie

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.