Prof dr. Annet (A.M.) Bosch

Annet Bosch is kinderarts en gespecialiseerd in metabole ziekten. Ze is hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder Metabole Ziekten, aan het Amsterdam UMC. Daarnaast is mevrouw Bosch coördinator van het expertisecentrum Metabole Ziekten AMC en AMC-vertegenwoordiger bij het Europees referentienetwerk voor erfelijke metabole ziekten.

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.