Dr. Vera (V.H.M.) Deneer, plv voorzitter

Vera Deneer is sinds 2015 lid van het CBG. Zij is ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Daarnaast is Vera benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het College.

Vergroot afbeelding Dr. V.H.M. Deneer
Dr. V.H.M. Deneer

Haar expertise en onderzoeksinteresse ligt op het gebied van klinische farmacologie, hart- en vaatziekten, longziekten inclusief longoncologie, farmacogenetica en farmacokinetiek.

Naast haar werkzaamheden als Collegelid en plaatsvervangend voorzitter van het College is Vera actief als voorzitter van de Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP.

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.