Dr. Sabina (S.) Kersting

Sabina Kersting is sinds 2020 lid van het CBG. Naast haar rol als collegelid bij het CBG werkt zij als internist-hematoloog  in het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Kersting studeerde geneeskunde en promoveerde op het gebied van nierproblemen na allogene stamceltransplantatie. Zij specialiseerde zich verder in de interne geneeskunde, differentiatie hematologie. Haar expertise gebieden zijn; behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL), chronische myeloide leukemie (CML) en myeloproliferatieve ziekten (MPN).

Als bestuurslid van de werkgroep CLL van de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) heeft Kersting meerdere behandelrichtlijnen geschreven en wetenschappelijke studies opgezet. Ook schreef zij als lid van de werkgroep CML/MPN meerdere richtlijnen. In haar dagelijkse praktijk behandelt en begeleidt zij patiënten met zowel hemato-oncologische ziektebeelden als benigne hematologie. Daarnaast geeft zij supervisie aan de klinische hematologie afdeling waar patiënten acute leukemie behandeling en hoge dosis chemotherapie en autologe stamceltransplantatie krijgen.

Binnen mijn werk als internist-hematoloog vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren dat alle patiënten de beschikking krijgen over de juiste zorg. Dit neem ik ook graag mee naar het College.

Dr. S. Kersting
Dr. Sabina (S.) Kersting

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.