Dr. Rikje (R.) Ruiter

Rikje Ruiter is lid van het CBG sinds 2024. Ze werkt daarnaast als internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC, ook in Rotterdam.

Ruiter studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze promoveerde aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ze deed daar onderzoek naar farmaco-epidemiologie als instrument in de farmacovigilantie.  

Andere relevante posities

  • Redactielid tijdschrift voor geriatrie en gerontologie.
  • Secretaris van het Forum Visitatorum en lid richtlijnen commissie van de Nederlandse Internisten Vereniging. 
  • Voorzitter van de beroeps belangen commissie van de Kerngroep Ouderengeneeskunde van de Nederlandse Internisten Vereniging. 
  • Lid van o.a. de clusterstuurgroep algemene geriatrie/ouderengeneeskunde en de cluster expertise groep cognitieve functiestoornissen ten behoeve van FMS richtlijnontwikkeling.
  • Lid raad van toezicht Stichting Landelijk Wonen Klein Houtdijk. 

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.