Dr. Kees (C.) van Nieuwkoop

Kees van Nieuwkoop is sinds 2016 lid van het CBG. Hij is internist-infectioloog-acuut geneeskundige in het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Sinds 2011 werkt Kees van Nieuwkoop als internist in het HagaZiekenhuis. In het bijzonder is hij gespecialiseerd in infectieziekten en acute geneeskunde. Hij is gepromoveerd op het gebied van gecompliceerde urineweginfecties. In zijn dagelijkse praktijk behandelt en begeleidt hij patiënten met uiteenlopende infecties zoals hiv/Aids, longontsteking, urineweginfecties, hepatitis B en C, afweerstoornissen en reizigersziekten.

Daarnaast is hij betrokken bij de opvang en behandeling van patiënten met diverse en acute medische aandoeningen zoals trombose, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, hoge bloeddruk, auto-immuunziekten et cetera. Hiermee is het voorschrijven en toepassen van geneesmiddelen zijn dagelijkse werk.

Naast zijn werk in de patiëntenzorg is hij betrokken bij medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van infectieziekten en spoedeisende geneeskunde.

Andere relevante posities

  • Bestuurslid Wetenschapscommissie HagaZiekenhuis, Den Haag

  • Lid Scientific Advisory Group Anti-Infectives, European Medicines Agency

  • Wetenschappelijk gastmedewerker, afdeling Infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum

  • Voormalig secretaris Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB)

Verklaring van BelangenMedewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.