Dr. Kees (C.) van Nieuwkoop

Kees van Nieuwkoop is sinds 2016 lid van het CBG. Hij is internist-infectioloog-acuut geneeskundige in het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Sinds 2011 werkt Kees van Nieuwkoop als internist in het HagaZiekenhuis. In het bijzonder is hij gespecialiseerd in infectieziekten en acute geneeskunde. Hij is gepromoveerd op het gebied van gecompliceerde urineweginfecties. In zijn dagelijkse praktijk behandelt en begeleidt hij patiënten met uiteenlopende infecties zoals hiv/Aids, longontsteking, urineweginfecties, hepatitis B en C, afweerstoornissen en reizigersziekten.

Daarnaast is hij betrokken bij de opvang en behandeling van patiënten met diverse en acute medische aandoeningen zoals trombose, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, hoge bloeddruk, auto-immuunziekten et cetera. Hiermee is het voorschrijven en toepassen van geneesmiddelen zijn dagelijkse werk.

Naast zijn werk in de patiëntenzorg is hij betrokken bij medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van infectieziekten en spoedeisende geneeskunde.

Andere relevante posities

  • Bestuurslid Wetenschapscommissie HagaZiekenhuis, Den Haag

  • Lid Scientific Advisory Group Anti-Infectives, European Medicines Agency

  • Wetenschappelijk gastmedewerker, afdeling Infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum

  • Voormalig secretaris Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB)

*Muziek speelt* Dr. Kees van Nieuwkoop – Collegelid & Internist-infectioloog-acuut geneeskundige HaGaZiekenhuis: Ik ben werkzaam in het HagaZiekenhuis als algemene internist en in het bijzonder dan gefocust op mensen met infectieziekten en met acute aandoeningen. In mijn dagelijkse praktijk begeleid ik, en behandel ik, mensen met chronische aandoeningen en dat is vaak dus ook op het spreekuur. En op een spreekuur zie ik mensen die worden verwezen met op dat moment nog onbegrepen verschijnselen, met de vraag of ik kan achterhalen wat er aan de hand is. Naast mijn spreekuur doe ik veel werk en begeleiding op de spoedeisende hulp en mensen die worden opgenomen met acute aandoeningen in het ziekenhuis. Een internist is wordt vaak ook wel het cement van een ziekenhuis genoemd qua vakgebied. Dat komt omdat heel veel mensen natuurlijk meerdere aandoeningen hebben en als die een operatie moeten ondergaan, dan moet er ook aandacht zijn voor de onderliggende aandoeningen die ook steeds spelen. Dus dat betekent dat je als internist vaak in medebehandeling als adviseur bij andere specialisten eigenlijk door het hele ziekenhuis breed betrokken bent. En dat betekent dus dat je ook wel te maken krijgt met medicijnen die andere vakspecialisten gebruiken, zoals bijvoorbeeld de neurologie of mensen met Parkinson, dat is een chronische aandoening, die worden door neurologen behandeld, dat behandel ik niet. Maar via die route, omdat je toch wel vaak bij die mensen betrokken bent, bijvoorbeeld omdat ze een longontsteking krijgen, kom je toch ook weer in aanraking met het gebruik van specifieke Parkinson-geneesmiddelen bij de Parkinson-patiënt. Het zien van patiënten die meerdere ziektebeelden tegelijk hebben, betekent ook dat die mensen over het algemeen meerdere medicijnen voor verschillende aandoeningen tegelijkertijd moeten gebruiken. En dat is natuurlijk zeker van meerwaarde om dat ook als input mee te nemen bij mijn werk bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Omdat dan vaak juist één specifiek medicament op de agenda staat die onderzocht is. Maar vaak moet zo'n medicament natuurlijk gebruikt worden, naast een lijst van medicijnen die mensen ook gebruiken. En de praktijk waar ik in werk, is vaak anders dan waar de firma wetenschappelijk onderzoek mee heeft verricht, want dat zijn bij voorkeur mensen die minder aandoeningen tegelijkertijd hebben. Het CBG is een waanzinnig kennisinstituut. Dus dat is voor mij ook kennis vergaren wat ik in de praktijk ook gelijk weer kan toepassen en ook kan uitdragen aan mijn collega's in de vakgroep, en de collega's die in opleiding zijn tot medisch, specialist of tot algemeen arts. *Muziek speelt en fadet uit* Logo CBG, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verschijnt in beeld.

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.