Dr. Janneke (J.N.) Belo

Janneke Belo is sinds 2019 lid van het CBG. Zij is praktijkhoudend huisarts in Valkenburg (Zuid-Holland). Daarnaast is zij eigenaar van Belo Zorg Consult, van waaruit zij training en advies op het gebied van bestuur, beleid en management aan eerstelijns zorgprofessionals verzorgt.

Collegelid Belo
Dr. J.N. Belo

Haar expertise en onderzoeksinteresse ligt op het gebied van huisartsgeneeskundige patiëntenzorg en bestuur en beleid van eerstelijns geneeskunde. Daarbij staan voor haar het welzijn van de patiënt en de verbetering van de zorg centraal. Haar missie is de eerstelijns medische zorg zowel inhoudelijk als organisatorisch kwalitatief zo hoog mogelijk, begrijpelijk en toegankelijk te maken voor ieder die dat nodig heeft.

Naast haar eerder genoemde werkzaamheden is Janneke Belo ook actief in diverse toezichthoudende functies. Als voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Lijn1 Haaglanden, een regionale ondersteuningsorganisatie van de eerstelijns gezondheidszorg, geeft zij leiding aan en houdt zij toezicht op de informatievoorziening en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht. Ook is ze betrokken bij het bewaken van procedures en richtlijnen voor toezicht en bestuur, vertegenwoordigen van Raad van Toezicht, medisch-inhoudelijke aspecten, toezicht op het dagelijks bestuur, de financiën en het behalen van korte en lange termijndoelstellingen. Centraal staat daarin de ondersteuning van zorgverleners in de transitie van de gezondheidszorg en samenwerking tussen het medische en sociale domein.

Als voorzitter van de Adviesraad van de LHV Academy houdt zij toezicht op en geeft zij advies over het inhoudelijke curriculum, kwaliteit, doelgroepen, onderwijsvormen en mogelijke samenwerkingspartners  van het scholingsaanbod aan huisartsen op het gebied van bestuur, praktijkvoering en praktijkmanagement.