Dr. Janneke (J.N.) Belo

Janneke Belo is sinds 2019 lid van het CBG. Zij is praktijkhoudend huisarts in Valkenburg (Zuid-Holland). Daarnaast is zij eigenaar van Belo Zorg Consult, van waaruit zij training en advies op het gebied van bestuur, beleid en management aan eerstelijns zorgprofessionals verzorgt.

Vergroot afbeelding Collegelid Belo
Dr. J.N. Belo

Haar expertise en onderzoeksinteresse ligt op het gebied van huisartsgeneeskundige patiëntenzorg en bestuur en beleid van eerstelijns geneeskunde. Daarbij staan voor haar het welzijn van de patiënt en de verbetering van de zorg centraal. Haar missie is de eerstelijns medische zorg zowel inhoudelijk als organisatorisch kwalitatief zo hoog mogelijk, begrijpelijk en toegankelijk te maken voor ieder die dat nodig heeft.

Naast haar eerder genoemde werkzaamheden is Janneke Belo ook actief in diverse toezichthoudende functies. Als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Florence, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan ouderen in de regio Haaglanden, houdt zij toezicht op en is ze betrokken bij het bewaken van procedures en richtlijnen voor toezicht en bestuur, vertegenwoordigen van Raad van Toezicht, medisch-inhoudelijke aspecten, toezicht op het dagelijks bestuur, de financiën en het behalen van korte en lange termijndoelstellingen. Centraal staat daarin het welzijn van de clienten en de ondersteuning van zorgverleners in de transitie van de gezondheidszorg en samenwerking tussen het medische en sociale domein.

Als voorzitter van de Adviesraad van de LHV Academy houdt zij toezicht op en geeft zij advies over het inhoudelijke curriculum, kwaliteit, doelgroepen, onderwijsvormen en mogelijke samenwerkingspartners  van het scholingsaanbod aan huisartsen op het gebied van bestuur, praktijkvoering en praktijkmanagement.

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.