Dr. Anna (A.) de Goede

Anna de Goede is lid van het CBG sinds 2023. Ze werkt daarnaast als ziekenhuisapotheker in het Radboudumc in Nijmegen. Daar heeft ze Advanced Medicinal Therapy Products (ATMP’s) als aandachtsgebied. Ook is ze Qualified Person voor het Radboudumc.

De Goede studeerde Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde aan het Erasmus MC in Rotterdam met een onderzoek naar immunotherapie tegen HIV. Gelijktijdig is zij in het Erasmus MC opgeleid tot ziekenhuisapotheker, waarbij ze zich heeft gespecialiseerd in medicijnen voor geavanceerde therapie waaronder gen- en celtherapie. 

Andere relevante posities

  • Lid van de Commissie ATMP van het CBG 
  • Lid van de NVZA-WSN ATMP werkgroep
  • Lid van DARE-NL platform
  • Lid van de NVZA Special Interest Group Biotech en ATMPs
  • Lid adviescommissie TRIP Biovigilantie
  • Lid van de HOVON immuuneffectorcel werkgroep 
  • Commissielid ZonMW
     

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.