Openbaar verslag Collegevergadering 981

Tweede versie, 9 augustus 2023. 

Aanpassing betreft de agendapunten: 4 (deels), 6.2.a, 7.e, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 10.h, 10.i, 10.j, 10.k, 13.7.a en 13.7.c.
Voor het volgende agendapunt is nog geen definitief besluit genomen: 4 (deels).