Openbaar verslag Collegevergadering 978

Definitieve versie, 8 augustus 2023.

Aanpassing betreft de agendapunten: 7.a, 7.b, 7.c, 7.e, 7.f, 10.a, 10.b, 10.d, 10.f, 10.g, 10.i, 10.j, 10.l, 10.m en 12.c.