Openbaar verslag Collegevergadering 968

Tweede versie, 25 juli 2023.

Aanpassing betreft de agendapunten: 4, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, 7.f, 7.h, 7.i, 7.j, 7.k, 7.l, 7.m, 12.a en 12.b. Voor het volgende agendapunt is nog geen definitief besluit genomen: 7.f.