Collegeverslagen en Collegeagenda's

Het College vergadert op dit moment 1 keer per maand in de voltallige bezetting en 1 keer per maand in een kleinere bezetting. Van iedere Collegevergadering publiceren we een agenda en een openbaar verslag.

Agenda's en verslagen

Het verslag beschrijft de adviezen, standpunten en besluiten die tijdens de vergadering zijn (in)genomen. Zolang er over een zaak nog geen definitief besluit is genomen of een CHMP-opinie is gepubliceerd, blijven de betreffende passages in het openbaar Collegeverslag vertrouwelijk. Na afsluiting van een procedure of zaak voegen we de eerder vastgestelde passages aan het openbare verslag toe.

Oudere verslagen

Collegeverslagen tot en met twee jaar terug publiceren we op onze website. Oudere verslagen kunt u aanvragen via onderstaand formulier.

Aanvraag verslag Collegevergadering

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna deze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)