Collegeverslagen en Collegeagenda's

Het College vergadert op dit moment 1 keer per maand in de voltallige bezetting en 1 keer per maand in een kleinere bezetting. Van iedere Collegevergadering publiceren we een agenda en een openbaar verslag.

Agenda's en verslagen

Het verslag beschrijft de adviezen, standpunten en besluiten die tijdens de vergadering zijn (in)genomen. Zolang er over een zaak nog geen definitief besluit is genomen of een CHMP-opinie is gepubliceerd, blijven de betreffende passages in het openbaar Collegeverslag vertrouwelijk. Na afsluiting van een procedure of zaak voegen we de eerder vastgestelde passages aan het openbare verslag toe.

Oudere verslagen

Collegeverslagen tot en met twee jaar terug publiceren we op onze website. Oudere verslagen kunt u aanvragen via onderstaand formulier.

Aanvraag verslag Collegevergadering

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna deze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *