In beweging: het Jaarverslag 2022 van het CBG

Medicijnautoriteit CBG publiceert vandaag het jaarverslag over 2022. We blikken daarin terug op het jaar waarin de coronapandemie meer naar de achtergrond verdwijnt. Dat doen we onder de titel ‘In beweging’. En dat is niet zomaar, want 2022 was een dynamisch jaar.

COVID-19 werd afgelopen jaar steeds meer ‘business as usual’. Toch drukte het virus nog wel een stempel op ons werk. “We hebben afgelopen jaar nog een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van behandelingen en vaccins bij corona”, vertelt Collegevoorzitter Ton de Boer. “Denk aan de uitbreiding van de indicatie van de coronavaccins voor de jeugd, de goedkeuring van de boosters én de aangepaste vaccins voor de verschillende varianten. Ik kijk met trots terug op wat er aan werk is verzet bij het gehele agentschap.”

Vergroot afbeelding
Collegevoorzitter Ton de Boer en directeur Paula Loekemeijer van het CBG.

Verbinding

Ook heeft het CBG in 2022 nadrukkelijk vaker de verbinding opgezocht met de buitenwereld. En dat is belangrijk, vertelt directeur Paula Loekemeijer. “Er liggen onderwerpen die we echt moeten oppakken met de hele keten die betrokken is bij medicijnen. Met onze collega agentschappen, experts in Europa en met het ministerie van VWS natuurlijk, maar ook met partijen als de KNMP, het Lareb en andere stakeholders."

Ook binnen het agentschap CBG was er veel beweging in 2022. "De organisatiestructuur is aangepast naar een divisiestructuur. Zo worden taken en verantwoordelijkheden duidelijker”, legt Paula uit. “Verder hebben we een aantal prioriteiten gesteld die ons helpen om meer te focussen op onze kerntaken. En zijn we gestart met de vervanging en modernisering van het systeem waarin we alle dossiers verwerken.”

Leveringsproblemen

Op het gebied van medicijnen gebeurde er ook van alles in 2022. Een onderwerp wat maatschappelijk gezien al lang op de agenda staat, wordt steeds zichtbaarder: medicijntekorten. Of liever gezegd, leveringsproblemen van medicijnen. Voor de meeste leveringsproblemen zijn er in Nederland alternatieve medicijnen beschikbaar. Als dat niet het geval is, zoeken we met de Inspectie en bedrijven naar oplossingen. Ton: “We zien een flinke toename van meldingen van mogelijke leveringsproblemen. Ondanks het feit dat er voor veel leveringsproblemen oplossingen worden gevonden, zien we ook dat apothekers, artsen en patiënten last ondervinden van de daadwerkelijke tekorten.”

Andere onderwerpen

In deze editie van het jaarverslag laten we niet alleen directeur Paula Loekemeijer en Collegevoorzitter Ton de Boer aan het woord. Ook een aantal collega’s uit de organisatie vertelt over het werk van het CBG in 2022. Aan bod komen onder meer de invoering van de Nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen, ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en de (prominente) rol die het CBG in Europa speelt.

CBG jaarverslag 2022: lees nu!

In ons jaarverslag over 2022 kijken we terug op deze en andere momenten, zoals de Collegedag én de duizendste Collegevergadering. Verder zetten we ons werk, onze productiecijfers en de jaarrekening op een rij. Ook vergelijken we het aantal procedures opnieuw met die van de andere Europese landen. Daaruit blijkt opnieuw de belangrijke rol van het CBG in het Europese netwerk van medicijnautoriteiten.