CBG Jaarverslag 2020: Alles werd anders, alles gaat door – met nieuw perspectief

De coronapandemie drukte een niet te missen stempel op 2020. Een jaar waarin alles anders werd, maar waarin ook het reguliere werk volop doorging. In het jaarverslag over 2020 zetten we de gebeurtenissen en feiten op een rij.

Naast het uitzonderlijke werk aan advies en beoordeling van coronamedicijnen en -vaccins, werkten we in 2020 ook aan de ruim 16.000 handelsvergunningen voor geneesmiddelen voor mensen en dieren en voor nieuwe voedingsmiddelen. Op Europees niveau bleef het CBG een onverminderd prominente rol spelen. In 2020 kregen we net als het jaar ervoor de meeste (co-)rapporteurschappen toegewezen: 12% van alle Europese rapporteurschappen. Op het gebied van geneesmiddelenbewaking nemen Nederland, Duitsland en Zweden bijna de helft van alle rapporteurschappen voor hun rekening. Verder is het CBG in Europees verband verantwoordelijk voor de geneesmiddelbewaking van 99 werkzame stoffen.

Vergroot afbeelding
Directeur Hugo Hurts en voorzitter prof. dr. Ton de Boer van het CBG

“Er is in het afgelopen jaar enorm veel werk verzet vanuit huis, zowel binnen het CBG, als in onze nationale en internationale samenwerkingen”, vertelt directeur Hugo Hurts. “Voor het reguliere werk dat dus volop doorging, maar ook voor andere onderwerpen die volledig losstonden van de coronapandemie, zoals de onzuiverheden in geneesmiddelen. Op veterinair gebied zorgde  de aankomende implementatie van de nieuwe Europese verordeningen voor veel extra activiteit bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Ook op de achtergrond werden bergen werk verzet. Veel nieuwe medewerkers werden - op afstand - geworven, aangenomen en ingewerkt en er is breed ingezet op versterking van de financiële en ICT-infrastructuur. Een mijlpaal was de migratie van de ICT services naar een nieuwe provider en een nieuw datacenter, een lang en zeer grondig voorbereide operatie, met een resultaat om trots op te zijn!”

Krachtig in de crisis

De coronapandemie bracht ook veel en nieuw werk met zich mee. In 2020 gaven we speciaal wetenschappelijk advies aan onderzoeksgroepen in ziekenhuizen, startups en kleine ondernemingen over coronamedicijnen en -vaccins, en is er naar talloze (corona)dossiers gekeken. “Voor het eerst deden we dat in een zogenoemde rolling review, een versnelde procedure. In een recordtempo hebben de beoordelaars naar alle studieresultaten kunnen kijken op de momenten waarop ze beschikbaar kwamen.” zegt Ton de Boer, voorzitter van het CBG, in het terugblikinterview.

Corona en tekorten

Aan het begin van de coronapandemie ontstond onzekerheid en onrust over de gevolgen voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen. “Door hamstergedrag werd de voorraad van sommige geneesmiddelen in openbare apotheken en drogisterijen sneller dan normaal verkocht, bijvoorbeeld van paracetamol”, vertelt Hugo. “Apotheken en drogisten hebben toen tijdelijk het aantal doosjes paracetamol per klant beperkt. Door deze en andere inspanningen zijn tekorten van coronagerelateerde geneesmiddelen voorkomen. Grote beschikbaarheidsproblemen zijn uitgebleven.”

Het aantal meldingen van verwachte leveringsproblemen bij het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten steeg met 6% naar 3.723 meldingen voor in totaal 2.079 verschillende geneesmiddelen.

Het jaar in vogelvlucht

Waar we als CBG gewend waren op de achtergrond actief te zijn, veranderde de pandemie dat: de zichtbaarheid van het CBG was nog nooit zo groot als afgelopen jaar. Dat zien we ook terug in de cijfers. Het websitebezoek groeide naar ruim 1,5 miljoen unieke websitebezoekers. Ook hebben diverse CBG’ers vanuit hun expertise het afgelopen jaar het CBG ruim 1.500 keer vertegenwoordigd in de media. En met 3,4 miljoen weergaven op social media, steeg ons bereik ook daar naar ongekende hoogte.

Dit moet het jaar van de waarheid worden, denk ik.
Ja, het wordt voor ons steeds drukker.
En het positieve advies van vandaag is het resultaat van 2,5 maand heel hard werken.
Ons werk zit er niet op na toelating van het vaccin op de Europese markt.
VOICE-OVER: 2020 was voor het CBG een jaar om trots op te zijn.
Vanaf maart beheerste één onderwerp het dagelijkse leven en werk.
De coronapandemie had een ongekende impact en daarmee werd het jaar anders.
Niet alleen moest alles opeens vanuit huis gebeuren,
ons werk lag ook meer dan ooit onder een vergrootglas.
We werkten aan versnelde beoordelingsprocedures
voor coronavaccins en geneesmiddelen.
We gaven versneld en kosteloos wetenschappelijk advies
aan ontwikkelaars van medicijnen tegen COVID-19
en we werkten op grote schaal intensief samen in Europees verband.
In persconferenties gaven we uitleg over de werking van coronavaccins.
In ons Grootste Coronaspreekuur beantwoordden we vragen van het publiek.
Er worden geen bochten afgesneden,
we doen precies eigenlijk wat we altijd doen, maar sneller.
Ik geloof heilig in de wetenschap en ook waarom we dit programma doen.
Het is heel belangrijk dat we blijven onze kennis delen en uitleg geven.
VOICE-OVER: Toch waren ook veel dingen hetzelfde.
De procedures en beoordelingen die niet met corona te maken hadden,
liepen onverminderd door.
We hebben belangrijk werk verzet
bij het in kaart brengen van onzuiverheden in medicijnen
en, als dat nodig was, passende maatregelen getroffen.
Te lang.
-Kleine lettertjes.
Je ziet door de bomen het bos niet.
VOICE-OVER: We ontwikkelden ook een korte, begrijpelijke aanvulling op de bijsluiters.
VROUW: Ja, dit is heel overzichtelijk.
Je ziet gelijk dat je mag autorijden.
Dan hoef je niet eerst die hele krant langsom te kijken wat de bijwerkingen zijn.

(Een kat.)

VOICE-OVER: Bij het Bureau Diergeneesmiddelen
is hard gewerkt aan de implementatie
van de nieuwe Europese verordening veterinaire geneesmiddelen
die begin 2022 wordt afgerond.
2020 is een jaar waar we met trots kijken naar alle CBG'ers
die zich ondanks de bijzondere omstandigheden hebben ingezet
voor de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen in Nederland.

(Een vaccinflesje. Het logo van het CBG verschijnt. Beeldtekst: Goede medicijnen, goed gebruikt. Het beeld wordt zwart.)

RUSTIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

CBG jaarverslag 2020: lees nu!

In het CBG Jaarverslag 2020 vindt u een beschrijving van de vele werkzaamheden, een overzicht van de productiecijfers en de jaarrekening 2020. Ook vergelijken we onze resultaten opnieuw met die van de andere Europese landen. Daaruit blijkt wederom de belangrijke rol van CBG in het Europese netwerk van medicijnautoriteiten.

Of je het nu een bijzonder, bizar, ongekend of uniek jaar noemt: geen enkel cliché omvat écht wat er allemaal is gebeurd sinds maart 2020. De wereldwijde coronapandemie heeft zijn weerslag op de hele maatschappij, maar zeker ook op het werk en de manier van werken van het CBG.