Informatie voor zorgverleners: Medicijnen met een zwangerschapspreventieprogramma

Het doel van een zwangerschapspreventieprogramma is te voorkomen dat vrouwen zwanger worden tijdens het gebruik van medicijnen die risicovol zijn voor de baby.

Waarom een zwangerschapspreventieprogramma?

Wanneer een medicijn een verhoogd risico geeft op aangeboren afwijkingen, kan het CBG een fabrikant verplichten om voor dit medicijn extra maatregelen beschikbaar te hebben ter preventie van een zwangerschap. Deze additionele risicominimalisatie maatregelen/materialen (aRMM) helpen zorgverleners en patiënten bij de overwegingen van het voorschrijven van medicijn(en) en het voorkomen van blootstelling tijdens de zwangerschap.

Medicijnen met aRMM voor zwangerschapspreventie

Niet voor alle medicijnen die een verhoogd risico geven op aangeboren afwijkingen (teratologische eigenschappen hebben) bestaat dit aRMM. U moet dus het gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap altijd goed afwegen. Lees hiervoor sectie 4 van de samenvatting van de productkenmerken (SmPC), of rubriek 4 van de patiëntenbijsluiter

Disclaimer
De lijst met geneesmiddelen met aRMM voor zwangerschapspreventie wordt nauwkeurig bijgehouden. Toch kan het zijn dat de lijst nog niet is aangepast met de laatste informatie op het moment dat u onze website raadpleegt. Raadpleeg bij twijfel over een geneesmiddel de website van de fabrikant. U kunt daarnaast de productinformatie, waaronder de samenvatting van productkenmerken (SmPC) en de bijsluiter, van het geneesmiddel raadplegen via de Geneesmiddeleninformatiebank. Het is belangrijk om het gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap altijd goed af te wegen. Laatste update: juni 2023

Voorbeelden van aRMM voor zwangerschapspreventie

  • De patiënt krijgt extra voorlichting over de risico’s van het medicijn tijdens de zwangerschap.
  • De patiënt weet waarom goede anticonceptie nodig is.
  • De apotheek kan extra controles uitvoeren op basis van signalen uit de medicatiebewaking.
  • De voorschrijvend arts kent de beperkingen voor het geven van het medicijn, ter preventie van een zwangerschap.

Zwangerschapspreventieprogramma

Niet alle medicijnen uit de lijst hierboven hebben een zwangerschapspreventieprogramma, maar ze hebben wel allemaal aRMM voor zwangerschapspreventie.

Meer informatie over zwangerschapspreventie

Voor meer informatie over teratologische eigenschappen van medicijnen kunt u de kennisbank 'Moeders van Morgen' (voorheen: Teratologie Informatie Services ) raadplegen. Moeders van Morgen wordt beheerd door Lareb. U kunt hen bellen voor een risico-inschatting voor patiënten.