Vragen en antwoorden over de veiligheid van vaccins

Hoe bepaalt het CBG of een medicijn veilig is?

Nederland stelt hoge eisen aan de kwaliteit van vaccins. Studies brengen de veiligheid van vaccins goed in kaart. Fabrikanten moeten nieuwe vaccins meestal bij enkele duizenden personen onderzoeken. Het vooraf testen op grote groepen personen geeft de zekerheid dat de kans op ernstige bijwerkingen beperkt is. Het CBG bekijkt zorgvuldig en kritisch alle onderzoeken met en over het vaccin. En beoordeelt samen met andere Europese landen de kwaliteit van het vaccin, of het vaccin werkt en of het veilig is.

Komt het medicijn dan ook altijd op de markt?

Als het CBG vaststelt dat de voordelen (werkzaamheid) groter zijn dan de nadelen (bijwerkingen en risico’s), dan geeft het een vergunning af aan de fabrikant. De fabrikant besluit vervolgens zelf of hij het vaccin wel of niet op de markt brengt.

Kunnen er bij goedgekeurde medicijnen bijwerkingen optreden?

Zoals voor elk medicijn geldt, kunnen bij elk vaccin ook bijwerkingen optreden. De meest voorkomende bijwerkingen van vaccins zijn niet ernstig. Deze bijwerkingen ontstaan binnen een paar dagen na vaccinatie en zijn meestal tijdelijk en kortdurend. Bekende bijwerkingen staan in de bijsluiter van het vaccin.

Hoe langer het duurt voor een gezondheidsklacht ontstaat, hoe lastiger het is om vast te stellen in hoeverre de klacht door de vaccinatie zelf komt. Andere zaken, zoals ziekte, genetische aanleg en ander medicijngebruik, kunnen ook gezondheidsklachten geven.

Bekijk een overzicht van de vaccins die in Nederland een handelsvergunning hebben, met een verwijzing naar de productinformatie.

Wat moet u doen als uw kind last heeft van bijwerkingen?

Neem bij gezondheidsklachten of mogelijke bijwerkingen contact op met uw huisarts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke klachten die niet in de bijsluiter van het vaccin staan. U kunt gezondheidsklachten of bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.