Europees advies: apenpokkenvaccin kan in de huid om meer mensen te vaccineren

Het is een mogelijkheid om apenpokkenvaccin Imvanex ín de huid, in plaats van onder de huid te geven. Op die manier is het mogelijk om met een kleinere hoeveelheid vaccin een vergelijkbare afweerreactie op te wekken. Zo kunnen meer mensen gevaccineerd worden. Dat zegt de Emergency Task Force (ETF) van het Europees medicijnagentschap EMA. In de ETF zitten ook experts van medicijnautoriteit CBG. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©NIAID / NIAID

Imvanex is een goedgekeurd vaccin tegen het apenpokkenvirus. In de productinformatie staat dat de prik subcutaan, dus onder de huid, moet worden toegediend. Bij intradermale toediening (ín de huid) is een veel kleinere hoeveelheid vaccin nodig. Dat kan gunstig zijn, omdat de huidige voorraad vaccins beperkt is.

Klinisch onderzoek

De expertgroep heeft gekeken naar de resultaten van een klinische studie met ongeveer 500 volwassenen. Ze kregen ieder 2 prikken met 4 weken ertussen. Daarin zijn voor het vaccin beide manieren van toediening vergeleken. Mensen die de prik ín de huid kregen, kregen maar één vijfde van de hoeveelheid vaccin. De hoeveelheid antilichamen die in het lichaam aangemaakt werd was bij beide groepen gelijk. 
 

Iets meer lokale bijwerkingen

Uit de studie kwamen geen nieuwe veiligheidsproblemen naar voren. Wel waarschuwt de ETF dat er na een prik in de huid een hoger risico is op plaatselijke reacties, zoals roodheid of dik worden van de huid. 
 

Juiste injectienaalden en toediening

De ETF heeft geen informatie over het maximale aantal dosissen dat uit één flacon gehaald kan worden. Wel adviseert de Task Force om zogeheten low-dead volume spuiten te gebruiken. Ook is het belangrijk om te zorgen voor de juiste toediening van intradermale prikken. Het advies is daarom dat alléén zorgverleners die ervaring hebben met intradermale prikken het vaccin op deze manier gaan toedienen.
 

Advies ETF

De uitspraak van de ETF is een advies op basis van een klinische studie vanwege de huidige beperkte beschikbaarheid van het vaccin. Het advies wordt nu niet direct in de productinformatie en bijsluiter van Imvanex verwerkt. Met deze informatie kunnen nationale overheden beslissen of ze Imvanex (tijdelijk) intradermaal laten toedienen aan mensen met een hoger risico op apenpokken. Het deskundigenberaad (georganiseerd door het RIVM) stelt een advies op voor het ministerie van VWS. De minister zal vervolgens een besluit nemen.

Over het vaccin

Imvanex is sinds 2013 goedgekeurd in de Europese Unie om pokken te voorkomen. Het vaccin bevat een verzwakte vorm van het vacciniavirus. Dit is een virus dat lijkt op het pokkenvirus. Het vaccin zal bescherming bieden tegen de pokken en heeft milde tot matige bijwerkingen. Sinds juli 2022 is het ook goedgekeurd voor gebruik tegen apenpokken.