DHPC Xeljanz

Eerste klinische onderzoeksresultaten laten een verhoogd risico zien op ernstige cardiovasculaire voorvallen en maligniteiten (met uitzondering van NMSC) bij gebruik van tofacitinib in vergelijking met TNF-α-remmers.