Beschikbaarheidsproblemen antibiotica voor kinderen

Er zijn op dit moment beschikbaarheidsproblemen met verschillende antibiotica. Het gaat specifiek om antibioticadranken die vooral worden gebruikt voor de behandeling van infecties bij kinderen. Er zijn meerdere oorzaken voor deze beschikbaarheidsproblemen. Voor de behandeling van infecties bij kinderen zijn er nog beperkte voorraden van alternatieven beschikbaar. Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Updates over beschikbaarheid en behandeladviezen
De commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) brengt regelmatig updates uit met behandeladviezen en overzichten op basis van de te verwachten beschikbaarheid van deze antibiotica. De alerts van de commissie zijn terug te lezen op de website van het LCG

Het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten heeft meldingen ontvangen voor de volgende dranken:

  • claritromycine
  • azitromycine
  • amoxicilline 
  • amoxicilline/clavulaanzuur

Er is niet één oorzaak aan te wijzen waardoor de beschikbaarheidsproblemen optreden. Zo zijn er onder andere productieproblemen en een stijgende vraag.

Medicijnen uit het buitenland

De IGJ heeft tekortenbesluiten afgegeven, waardoor apothekers en groothandelaren tijdelijk vergelijkbare medicijnen uit het buitenland mogen halen. Deze maatregel voorziet niet volledig in de behoefte, omdat andere Europese landen ook tekorten met antibiotica hebben en de levertijd meerdere dagen tot weken is.

Optimale inzet beschikbare voorraden

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) gaat in gesprek met betrokken beroepsgroepen om te kijken hoe de beperkte hoeveelheden optimaal kunnen worden ingezet. Het LCG werkt hiervoor verschillende scenario’s uit. Het CBG, de IGJ en de KNMP zijn hier nauw bij betrokken. 

Over Meldpunt tekorten

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit van onder meer de geneesmiddelen en gezondheidszorg in Nederland. Het CBG beoordeelt medicijnen en is betrokken bij de toelating op de markt. De IGJ en het CBG coördineren samen het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten.

Als er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we een update plaatsen bij dit bericht.