Sint-Janskruid (Hypericum perforatum L.)

Kruidenproducten met Sint-Janskruid zijn als geneesmiddel goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met milde tot matige depressieve klachten en bij milde maag-darmproblemen. Kruidenproducten met Sint-Janskruid worden als supplement daarnaast ook gebruikt bij andere klachten zoals bij rugpijn, urineweginfecties of verkoudheid.

Combinatie met medicijnen

Kruidenproducten met Sint-Janskruid kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Dit is een wisselwerking.

Kruidenproducten met Sint-Janskruid kunnen hierdoor de werking van jouw andere medicijnen sterk verminderen of juist vergroten. Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben.

Kruidenproducten met Sint-Janskruid kunnen ervoor zorgen dat onder andere de volgende medicijnen minder goed werken:

  • antibiotica
  • orale anticonceptiemiddelen
  • hiv-medicijnen
  • antikankermedicijnen
  • medicijnen die de afweer onderdrukken

Voorbeelden van medicijnen waarvan Sint-Janskruid de werking kan versterken:

  • antidepressiva

Overleg met jouw arts of apotheker

Vertel altijd jouw arts en apotheker dat je kruidenproducten met Sint-Janskruid wilt gaan gebruiken of gebruikt. Dit is vooral belangrijk als je antibiotica, anticonceptiepil, hiv-medicijnen, antikankermedicijnen, medicijnen die de afweer onderdrukken of antidepressiva gebruikt of moet gaan gebruiken.

Bijwerkingen van kruidenproducten met Sint-Janskruid

Bijwerkingen van kruidenproducten met Sint-Janskruid die gemeld zijn, zijn onder andere:

  • misselijkheid
  • hoofdpijn
  • maag-darmklachten
  • droge mond

Beoordeling en goedkeuring

Beoordeling en goedkeuring van een kruidengeneesmiddel is onder andere gebaseerd op de kruidenmonografie van het EMA. Voor goedkeuring vindt er een wetenschappelijke beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van het kruidenpreparaat plaats. In Nederland zijn kruidengeneesmiddelen met Sint-Janskruid op de markt, net als in andere Europese landen.

De werkzaamheid en veiligheid van kruidensupplementen zijn niet wetenschappelijk beoordeeld.