EMA: derde prik met coronavaccin niet noodzakelijk voor gezonde mensen

Het is op dit moment niet dringend noodzakelijk om een extra prik van een coronavaccin (boosterprik) te geven aan gezonde mensen. De huidige gegevens over de effectiviteit en de duur van de bescherming van de vaccins in Europa laten zien dat deze nog steeds voldoende bescherming bieden tegen ernstig ziek worden, ziekenhuisopname en overlijden. Dat meldt het Europees medicijnagentschap EMA op basis van een technisch rapport van European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Het rapport zegt ook dat mensen met een ernstig verzwakt afweersysteem waarschijnlijk wel voordeel kunnen hebben van een derde prik. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een orgaantransplantatie of een chemotherapie hebben gehad. Zij zijn na twee prikken vaak onvoldoende beschermd tegen het coronavirus. Ook kan een extra prik aan te bevelen zijn voor oudere, kwetsbare mensen die in zorginstellingen wonen, zoals verpleeghuizen.

Op dit moment bieden de coronavaccins voldoende bescherming aan gezonde mensen. Maar we houden het heel goed in de gaten. Fabrikanten doen onderzoek naar een derde prik en dienen deze data in bij het EMA. Als het nodig is, worden de bijsluiters aangepast. - Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter medicijnautoriteit CBG

Het EMA beoordeelt op dit moment de gegevens over een mogelijk extra prik voor mensen met een verzwakt afweersysteem. CBG is namens Nederland betrokken bij de beoordeling. Elk land besluit zelf of en wie een derde prik krijgt. In september komt de Gezondheidsraad met een advies voor Nederland.