CBG: Vier waarschuwingspictogrammen op het medicijndoosje toegestaan

Voortaan staat medicijnautoriteit CBG vier waarschuwingspictogrammen toe op het medicijndoosje. Dit zijn pictogrammen die de medicijngebruiker wijzen op een waarschuwing bij zwangerschap, borstvoeding, autorijden en/of alcohol. Deze afbeeldingen dragen bij aan het goed en veilig gebruiken van medicijnen.

Nut van pictogrammen

Waarschuwingen die in de bijsluiter staan, kunnen naast een korte uitleg in tekst ook op een andere manier worden overgebracht. Bijvoorbeeld door het gebruik van pictogrammen. Pictogrammen zijn gemakkelijk te herkennen en toegankelijk voor iedereen. Het helpt mensen om een uitleg beter te begrijpen. Zo kunnen pictogrammen helpen om patiënten op een laagdrempelige manier te informeren over de belangrijkste waarschuwingen bij het gebruik van een medicijn.

De informatie op de verpakking is bedoeld voor de patiënt als gebruiker van het medicijn, voor de ouder of verzorger, en voor de apotheker. De pictogrammen zijn uitvoerig getest onder deze doelgroepen. Ze worden goed begrepen, vooral in combinatie met tekst.

CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer:

Het CBG ziet een belangrijke waarde van pictogrammen op het medicijndoosje omdat die de waarschuwing, die in de bijsluiter staat, duidelijker en begrijpelijker maakt voor patiënten.

Farmaceutische bedrijven kunnen volgens het CBG-beleid Etikettering van farmaceutische producten één of meerdere pictogrammen toepassen op het doosje van hun medicijn. De pictogrammen komen samen met een korte uitleg in tekst op de buitenkant van het doosje.

Pictogrammen

Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent.

Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag uw <arts> <of> <apotheker> om advies.

Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt.

Geeft u borstvoeding? Vraag uw <arts> <of> <apotheker> om advies.

Let op! Rijd geen auto en gebruik geen machines als u dit medicijn gebruikt.

Rijd geen auto en gebruik geen machines als u last heeft van bijwerkingen.

Let op! Drink geen alcohol.

Drink liever geen alcohol. Vraag uw <arts> <of> <apotheker> om advies.