Aanvraag voor het opnemen van een QR-code in Nationale procedure

Een QR (quick response)-code is een tweedimensionale streepjescode die verwijst naar een website adres. Om een QR-code op de verpakking en/of in de bijsluiter te plaatsen moet zijn voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 69 van de Geneesmiddelenwet, en de richtlijnen van het CBG m.b.t. etikettering en bijsluiter.