Eerste medicijn door pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’

Rybelsus (semaglutide tabletten) heeft als eerste medicijn de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ volledig doorlopen. Hiermee is Nederland een van de eerste landen binnen de EU waar zowel de markttoelating als de vergoedingsbeoordeling is afgerond.

Medicijnen sneller beschikbaar door pilot

De pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ is een samenwerking tussen de Nederlandse medicijnautoriteit CBG en het Zorginstituut Nederland (ZIN). Het CBG beoordeelt of een medicijn geregistreerd wordt, ZIN adviseert vervolgens of het medicijn ook vergoed wordt binnen het basispakket.

Normaal gesproken start het vergoedingstraject van ZIN pas nadat het registratietraject is afgerond. De pilot maakt het nu mogelijk om beide trajecten parallel te laten lopen. Dit betekent dat de vergoedingsbeoordeling al start, terwijl het registratietraject nog loopt. Hierdoor is het hopelijk in de toekomst mogelijk om innovatieve medicijnen sneller beschikbaar te krijgen voor patiënten.

Positief advies voor diabetesmedicijn

Het medicijn Rybelsus, dat wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2,  is het eerste medicijn dat werd aangemeld voor de pilot. Op 27 mei 2020 is het European Public Assessment Report (EPAR) gepubliceerd, een openbaar rapport met informatie over de beoordeling voor de markttoelating van het medicijn. Normaliter start het vergoedingstraject pas na publicatie van dit rapport. Dankzij de pilot was het al op 4 juni mogelijk om het vergoedingsadvies naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te sturen. Wanneer de minister het advies overneemt, dan is Nederland een van de eerste landen binnen de Europese Unie waar Rybelsus vergoed wordt.

Tweede product binnen de pilot

Binnenkort starten we met een tweede parallelle registratie- en vergoedingsprocedure. Ook hiervoor werken we als CBG en ZIN niet alleen intensief met elkaar samen, maar ook met onder andere de farmaceutische industrie, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en HollandBIO. Zo krijgen we een goed beeld van alle mogelijkheden van een parallelle procedure.