MEB 8: Guideline on the excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use (Nederlandse vertaling)

Dit is een richtsnoer van de Commissie krachtens artikel 65 van Richtlijn 2001/83/EG. Het bevat waarschuwingen met betrekking tot de aanwezigheid van bepaalde hulpstoffen in geneesmiddelen.

Annex: Hulpstoffen en informatie voor de bijsluiter

Dit richtsnoer bevat een Annex met een lijst van hulpstoffen die op de verpakking vermeld dienen te worden. Hierin staat ook welke informatie over de hulpstoffen in de bijsluiter moet worden opgenomen.