MEB 13: Naamgeving farmaceutische producten

Dit document beschrijft de eisen waaraan de handelsvergunninghouder moet voldoen bij het indienen van een voorstel voor een productnaam voor een farmaceutisch product. De Europese richtlijnen voor naamgeving van farmaceutische producten staan in Richtlijn 2001/83/EG. Deze eisen zijn overgenomen in de Nederlandse Geneesmiddelenwet.