Overzicht vastgestelde teksten productinformatie

Het CBG publiceerde vanaf 2008 tot mei 2015 een overzicht van vastgestelde teksten van (de meeste in Europa) vastgestelde teksten voor de productinformatie per actieve stof. Dit overzicht wordt vanaf mei 2015 niet meer bijgehouden.