Voorwaarden pakketprijs en gereduceerd tarief DCP kopie-aanvraag – humane producten

De term pakketprijs houdt in dat voor een groep producten (ieder met een eigen RVG nummer) maar één keer het tarief behorende bij het producttype van de procedure in rekening wordt gebracht. Om in aanmerking te komen voor de pakketprijs gelden een aantal voorwaarden.

Een DCP kopie-aanvraag is een additionele DCP aanvraag waarvan het dossier gelijk of nagenoeg gelijk is aan het dossier van de initiële aanvraag (het origineel). Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, dan is voor de DCP kopie-aanvraag een gereduceerd tarief van toepassing.