MEB 6: Etikettering van farmaceutische producten

De presentatie van de primaire en secundaire verpakking van een geneesmiddel is bepalend voor de herkenning van een product, en draagt voor een belangrijk deel bij aan het juiste gebruik ervan. De informatie op de buitenverpakking en primaire verpakking is bestemd voor de patiënt, als gebruiker van het geneesmiddel of voor de ouder of verzorger en voor de apotheker. In dit beleidsdocument wordt het etiketteringsbeleid van farmaceutische producten in Nederland toegelicht.