MEB 48: De nationale informed consent aanvraag

Een informed-consent-aanvraag (artikel 10c van Directive 2001/83/EC) is een vergunningaanvraag die is gebaseerd op een volledig verwijzing naar het dossier van een ander product (het referentieproduct). Deze verwijzing gebeurt met toestemming of machtiging van de vergunninghouder van het referentieproduct.

Is de handelsvergunning voor het referentieproduct niet ouder dan 5 jaar, dan is de informed-consent-aanvraag een administratieve procedure die maximaal 45 dagen duurt.

Is de handelsvergunning voor het referentieproduct ouder dan 5 jaar, dan is een inhoudelijke beoordeling nodig. De aanvraagprocedure duurt dan maximaal 210 dagen.